තණකොළ ගහ බුදු වීම

මේක තවත් සෙන් කතාවක්.

එක සෙන් පුංචි හාමුදුරු නමක් හිටියා. මේ පොඩි නම අහලා තිබුණා සෙන් බුදු දහමෙ කියනවා “තණකොළ ගසුත් කවද හරි බුදු වෙනවා” කියල. මේ පොඩි නමට මේක ලොකු ප්‍රශ්ණයක්.

ඒ පාර මේ ප්‍රශ්ණෙ විසඳගන්න ගියා ලොකු හාමුදුරුවන් ළඟට. “ඈ, ලොකු හාමුදුරුවනේ, ඇත්තද මේ පොත්වල තියෙන්නෙ තණකොළ ගසුත් කවදහරි බුදු වෙනව කියල ? ”

ලොකු හාමුදුරුවන්ගෙ උත්තරය මේකයි. “නරකද පොඩි නම, තණකොළ ගස් බුදු වෙන්නෙ කවදද කියල හොයන්න ඉස්සෙල්ල තමන් බුදු වෙන්නෙ කවදද කියල හෙව්වෙ නම් ? “

Advertisements
This entry was posted in 02. මා දුටු බුදු දහම, සිංහල. Bookmark the permalink.

5 Responses to තණකොළ ගහ බුදු වීම

 1. dilantha says:

  ඉතාම වටිනා සෙන් කතාවක්. ස්තුතියි

  Dilantha
  chemical engineering

 2. Hasitha says:

  අනුන්ගේ කාර්යයන් ගැන හිතන්නේ නැතිව තමන්ගේ කාර්යයන් ගැන හිතන්න කියන එක හුඟක් සරලව කියලා තියෙනවානේ. නියම කතාව

 3. Wathsala Vithanage says:

  How strange even the head monk did not reject the fact that a grass could achieve the state of Buddha! Instead he replied by saying mind your own jounry towards attaining the state of Buddha… Every thing seems to be Boshisatwa in Zen Buddhism, does this mean Universe is heading towards a state of Buddha where every thing has to complete it’s own computation which halts once they reach the state of Buddha at their own speed? What happens once every partical attains this state, what is after once the Universe reach the state of Buddha? May be it will start another round of a universal computation, but what will be it’s new target? (Just trying to build a conversation on this)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s