ව්මෝක්ෂ මුඛ හා මෝක්ෂය පටලවා ගැනීම

බුදු දහමෙ උගන්වනව ව්මෝක්ෂ මුඛ තුනක් ගැන. අවශ්‍ය නම් විසුද්ධි මාර්ගයෙන් කරුණු හොයා ගත හැකි. ඒවා නම් සුඤ්ඤත, අප්පණිහිත හා අනිමිත්තක යන ඒවායි.

මේ විමෝක්ෂ මුඛ මිසක් මෝක්ෂය නෙවෙයි. වෙනත් වචනවලින් කියනව නම් නිවනට යන මාර්ග මිසක් නිවන නෙවෙයි. සුඤ්ඤත කියන්නෙ හැම දෙයක්ම හිස් බව තේරුම් ගැනීමයි. අප්පණිහිත කියන්නෙ හැම දෙයක්ම දුකක් දෙන බව තේරුම් ගැනීමයි. අනිමිත්තක කියන්නෙ කිසිම දෙයක නිමිත්තක් අල්ලා නොගැනීමයි. මේ කාරණා තුන ත්‍රිලක්ෂ්ණය එක්ක ගලපා ගැනීම ඔබට බාරයි.

සුඤ්ඤත කියන්නෙ නිවන අවබෝධ කර ගැනිමේ මාර්ගයක් මිස නිවන නෙවෙයි. මං හිතන්නෙ නම් බුද්ධ ධර්මය ශුන්‍යතා දර්ශණයක් නොවන බවත් අශුභවාදී දහමක් නොවන බවත් වටහා ගැනීම අපේ වගකීමක් බවයි.

Advertisements
This entry was posted in 02. මා දුටු බුදු දහම, සිංහල. Bookmark the permalink.

3 Responses to ව්මෝක්ෂ මුඛ හා මෝක්ෂය පටලවා ගැනීම

 1. Hasitha says:

  අදමයි මෙහෙම එකක් ඇසුවේ මේ ගැන ඔබට තවත් විස්තර ටිකක් කියන්න පුලුවන්ද ?

  • kumudupinto says:

   අනිත්‍ය, දුක්ඛ හා අනාත්ම යන ත්‍රිලක්ෂණයෙන් යමක් වඩන විට නිවන විවෘත වන ආකාර 3ක් සේ යි මේ විමොක්ෂ මුඛ තුන විස්තර වන්නේ. විසුද්ධි මාර්ගයෙන් විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ ඉල්ලීම දකින යම් මහත්මයෙක් ඒ ගැන තව දුරටත් විස්තර කරාවි යැයි බලාපොරොත්තු වෙමු.

   • Hasitha says:

    ස්තුතියි අවදානය යොමු කිරීම ගැන. ඔබ මට පාරක් පෙන්වලා තියෙන්නේ. ඒ මාර්ගය ඔස්සේ කරුණු හොයාගෙන යන්නයි මම හිතා ගත්තේ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s