වැදගත් ම දේ

වැදගත් ම දේ දැන් ඉෂ්ට වෙලා තියෙන්නෙ. කෙනෙක් තමන්ගෙ මතය ලිපියකින් කියනව. ඊළඟට ඒක දකින අය ඒකට පක්ෂව ව්පක්ෂව අදහස් පල කරනව. ඉබේම ඒ ම්තවාදයට වේදිකාවක් හැදෙනවා. අපි ගහ මරා ගන්නෙ නැතුව එකිනෙකාට මඩ ගහ ගන්නෙ නැතුව එකිනෙකාගෙ අදහස් ගැන තම තමන්ගෙ මත ඉදිරිපත් කරනව.

අනාගතයෙ හරි යම් කෙනෙක් අපේ බ්ලොග්වල දාල තියෙන ලිපි කියෙව්වහම ඒ අයගෙත් ඔළු සුද්ද වෙන විදියට මලකඩ කැඩෙන විදියට ඒව ලියන්න අපට පුළුවන් නම් ? අපට හයියක් ආවොත් එහෙම මේ විදියට ලියන්න, අපි දන්නෙම නැතුව අපේ ඔළු ත් සුද්ද වෙයි. අපේ තියෙන මලකඩ ත් ගැලවිලා යයි.

එහෙම නේද ?

Advertisements
This entry was posted in 04. හැඟීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

4 Responses to වැදගත් ම දේ

  1. Ranga says:

    Attami ow

  2. ow. ඔබ තුමාගෙ ලිපි වලින් ඒ දේ සිද්දවෙනවා!

  3. චරිත says:

    ඔබතුමා දැනටමත් ඒක කරම්නුයි ඉන්නෙ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s