ගෝලයො විභාගයට ලියන වෙලාවෙ ගුරුවරු කළ යුතු දේ

අපේ ආයතනයෙ ගුරුවරු කිහිප දෙනෙක්, ඒ කියන්නෙ විශේෂයෙන් අපේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂක තුමයි මායි කරන වැඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි අප යම් විභාගයක යම් විෂයකට උගන්වල අපේ ගෝලයො ඒ විෂයයට උත්තර ලියන කොට, ඒ වෙලාවෙ අපි අපේ ඔළුවෙන් ලොකු වැඩක් නොකර ඉඳීම. ඒකට හේතුව අපි අපේ ඔළුව ගෝලයින්ට අවශ්‍ය නම් පාවිච්චි කරන්න ඉඩ හැරීම.

අපි විස්වාස කරන දෙයක් තමයි, ගුරුවරයාගෙ ඉඳන් ගෝලයාට දැනුම ගලන චැනල් එක විවෘත වෙලා නම් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් ය කියන එක. හැබැයි මේ ක්‍රමයෙන් අඩුවෙන්ම උදව් ගන්නෙ විශ්ලේෂණාත්මක ක්‍රමය පාවිච්චි කරන අය. වැඩියෙන්ම උදව් ගන්නෙ ගුරුවරුන්ට ආදරය කරන, මෙබඳු ක්‍රමයක් විස්වාස කරන අය.

This entry was posted in 15. අපේ ආයතනය, සිංහල. Bookmark the permalink.

3 Responses to ගෝලයො විභාගයට ලියන වෙලාවෙ ගුරුවරු කළ යුතු දේ

 1. අකමැති විශයක් උනත් අපි ආස කරන හොද ගුරුතුමෙක් කියල දෙද්දි ඒක ආසම විශය කරන්න පුලුවන්නෙ

 2. kathandara says:

  මෙන්න මේ වගේ ඒවට වෙන්ණ ඇති සම්‍යක් නොරු කියන්නෙ. ඇත්තත් නෙමේ, ඒ වුණාට පිලිපැද්දොත් හොඳක් මයි වෙන්නෙ. නරකක් නෑ.
  ඇතත් නැතත් පරලොව සුදනෙණි මහත…..

 3. kathandara says:

  මෙන්න මේ වගේ ඒවට වෙන්ණ ඇති සම්‍යක් බොරු කියන්නෙ. ඇත්තත් නෙමේ, ඒ වුණාට පිලිපැද්දොත් හොඳක් මයි වෙන්නෙ. නරකක් නෑ.
  ඇතත් නැතත් පරලොව සුදනෙණි මහත…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s