විශිෂ්ඨයෙකු වීමේ පළමු පියවර තවදුරටත්

යම් විෂයයකට විභාගයකට රැකියාවකට, කොටින්ම තමන් තෝරා ගත් ඉලක්කයට ආදරය හෝ ගෞරව කරන කොට කළ යුතු හුඟාක් දේ තියෙනවා. ඒ විෂයයක් නම්, ඒ විෂයය ගැන, ඒ විෂයයට සම්බන්ධ අය ගැන, ඒ විෂයයට සම්බන්ධ සිදුවීම් ගැන විස්තර එකතු කරන්න ඕනෙ. පින්තූර එකතු කරන්න ඕනෙ. ඒ ගැන ලියැවුණු යම් දේ තිබේ නම් ඒවා කියවන්න ඕනෙ. තමන්ගෙ ඉලක්කය විභාගයක් වුණත් රැකියාවක් වුණත් ප්‍රේමයක් වුණත් ඒ කාරණය එහෙමමයි.

අපි පුංචි කාලෙ යමක් එකතු කරන කොට, මුද්දර වුණත් පරණ කාසි වුණත් වෙන මොනවා හරි වුණත් එකතු කරන කොට එහෙම කරන්නෙ යම්කිසි විශේෂ බලාපොරොත්තුවකින් එහෙම නෙමෙයි. ඒ දෙයට ඇති ආදරයටයි. ඒ ක්‍රියාවලියමයි මෙතනදිත් සිද්ද වෙන්න ඕනෙ. අප විශිෂ්ඨයෙකු වීමට බලාපොරොත්තු වන ඉලක්කයෙහි විස්තර, පින්තූර, එයට සම්බන්ධ අයගෙ විස්තර යනාදිය එකතු කරන්න ඕනෙ කිසිම විශේෂ බලාපොරොත්තුවක් නැතිව.

අපි උදාහරණ කිහිපයකින් මේ විශිෂ්ඨයෙකු වීමේ පළමු පියවර තේරුම් ගනිමු.

මුලින්ම අපි හිතමු අපි විශිෂ්ඨයෙකු වීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නෙ ගණිතය විෂයයෙන් කියල. එහෙම නම් අපි ගණිතය විෂයයට කිසිදු සීමාවකින් තොරව ආදරය දක්වන්න ඕනෙ. ගෞරව කරන්න ඕනෙ. ගණිතය විෂයයෙහි අපි දන්න නොදන්න නොයෙකුත් කරුණු, ඒ සම්බන්ධ ව පුවත්පත්වල පල වූ ලිපි, ඒ ගැන ලියැවුණු පොත්පත් අපි එකතු කරන්න ඕනෙ. ගණිතය විෂයයෙන් විශිෂ්ඨත්වයට පත් වූ අයගෙ විස්තර හා පින්තූර එකතු කරන්න ඕනෙ.

අපි විශිෂඨයෙකු වීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නෙ යම් විභාගයකින් නම් පරාසය ටිකක් පුළුල් වෙනවා. ඒත් කරන්න ඕනෙ එකම දෙයයි. ඒක තමයි එක් විෂයයක් වෙනුවට විෂයයන් ගණනාවක් සහිත විභාගයකට සීමාවකින් තොරව ආදර ගෞරව දැක්වීම. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ විභාගය පිළිබඳ විස්තර, එයින් විශිෂ්ඨත්වයට පත් වූ අයගෙ විස්තර එකතු කරන්නත් ඕනෙ, ඒ පිළිබඳව වඩාත් හොඳින් හැදෑරීමට.

මතක තබා ගන්න, අපි විශිෂ්ඨත්වයට පත් වීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නෙ විෂයයකින් හරි විභාගයකින් හරි නම්, ඒ තෝරාගත් ඉලක්කයට අමතරව, එයට සම්බන්ධ වන ගුරුවරුන් ද ඉතා වැදගත් සාධකයක් බව. ඒ හන්දා විෂයයට හෝ විභාගයට තියෙන අති මහත් ප්‍රේමය හෝ ගෞරවය එයට සම්බන්ධ ගුරුවරුන් ට ද තැබිය යුතුයි, කිසිදු සීමාවකින් හෝ හේතුවකින් තොරව. අදටත් මගෙ හිතේ උත්තම සාදුට එහා ඉන්නෙ බුදුහාමුදුරුවො. මට ඒ තරම් උත්තම සාදු වටිනවා.

අප විශිෂ්ටයෙකු වීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නෙ අපේ රැකියාවෙන් නම්, අප කරන රැකියාවටත් ඒ රැකියාව කරන ආයතනයටත් කිසිදු සීමාවකින් තොරව ආදරය දක්වන්න ඕනෙ. ගෞරව කරන්න ඕනෙ. ඒ රැකියාව ගැන, ඒ ආයතනය ගැන, මීට කලින් ඒ ආයතනයෙ විශිෂ්ඨත්වයට පත් වූ අය ගැන මීට කලින් ඒ රැකියාව කළ අය ගැනවිස්තර හොයන්න ඕනෙ. ඒවා එකතු කරන්න ඕනෙ. ඒ රැකියාව වඩාත් හොඳින් කරගෙන යන්න අවශ්‍ය දැනුම් හා හැකියාවන් මොනවාද යන්නත් ඒවා තමා තුළ තිබේද යන්නත් එසේ නොමැති නම් ඒවා තමා තුළ ඇති කර දියුණු කර ගන්නේ කෙසේද යන්නත් සොයා බැලිය යුතුයි.

තමා විශිෂ්ඨත්වයට පත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ප්‍රේමයක් නම්, ඒ ප්‍රේමයට පාත්‍ර වූ චරිතයට කිසිදු සීමාවකින් තොරව ආදරය කළ යුතුයි, කිසිදු විශේෂ හේතුවක් නැතිවම. ඇයි මම ආදරය කළ යුත්තෙ කියල කිසි දිනෙක හේතු හොයන්න යන්න එපා. නිකම්ම ආදරය කරන්න. ඒ අදාල පුද්ගලයා ගැන හැම විස්තරයක්ම තමා ළඟ තියෙන්න ඕනෙ. ඒ පුද්ගලයාට සම්බන්ධ සියළු විස්තර හොයන්න ඕනෙ, ඒවා එකතු කරන්න ඕනෙ, ආදරයෙන්.

දැන් නම් ඔබට මේ පියවර ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබී ඇතුවාට සැකයක් නැහැ. එසේ නම් තමා තෝරා ගත් ඉලක්කයට අසීමිතව ආදරය කරන්න. ගෞරව කරන්න. මේ විශිෂ්ඨත්වයට පත් වීමේ පළමු පියවරයි.

Advertisements
This entry was posted in 18. විශිෂ්ඨයෙකු වීමට මඟ, සිංහල. Bookmark the permalink.

One Response to විශිෂ්ඨයෙකු වීමේ පළමු පියවර තවදුරටත්

  1. අමිල says:

    හම්.. හිතන්න වෙනවා.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s