විශිෂ්ඨයෙකු වීමේ පළමු පියවර

ඉලක්කයට අසීමිතව ආදර ගෞරව කිරීම

දැන් අපි අපගේ ඉලක්කය තෝරාගෙන ඉවරයි. ඒක විෂයයක් වුණත් විභාගයක් වුණත් රැකියාවක් වුණත් ප්‍රේමයක් වුණත් ඒ අපගේ ඉලක්කයයි. අප විශිෂ්ඨත්වයට පත් වන්නට යන්නේ ඒ ඉලක්කයෙනුයි.

ඊළඟට ඒ ඉලක්කයට කිසිම කොන්දේසියක් නොමැතිව කිසිම හේතුවක් නොමැතිව කිසිම සීමාවක් දමන්නේ නැතුව එක්කෝ ආදරය කරන්න ඕනෙ. එහෙම නැත්නම් ගෞරව කරන්න ඕනෙ. මතක තියා ගන්න. එහෙම කරන්න විශේෂ හේතු හොයන්න එපා. එහෙම හේතුවක් තිබුණොත්, බැරි වෙලාවත් ඒ හේතුව තව දුරටත් වලංගු නොවන අවස්ථාවක ඔබ පටන් ගත් ආදරය හෝ ගෞරවය හීන වෙන්න ඉඩ තියෙනවා.

ඕගොල්ලො අවට ඉන්න යම් විෂයයකින් විශිෂ්ඨයෙකු බවට පත් වූ අයෙකු දෙස බලන්න. ඔහු හෝ ඇය තමන් විශිෂ්ඨයෙකු බවට පත් වූ විෂයයට කෙතරම් ආදරය කරනවාද ගෞරව කරනවාද යන්න තේරුම් ගන්න. එය තේරුම් ගන්න බැරි නම්, ඔහු හෝ ඇය ඉදිරියේ ඒ විෂයයේ අඩුපාඩු ගැන කතා කරන්න. එවිට ඔහුගේ හෝ ඇයගේ මුහුණ වෙනස් වන හැටි, ඔබට ආක්‍රමණශීලීව ප්‍රතිප්‍රහාර දෙන හැටි නිරීක්ෂණය කරන්න.

මේ විශිෂ්ඨයෙකු වීමේ පළමු පියවරයි. මේ පියවර ගැන තව දුරටත් ඉගෙන ගන්න, තේරුම් ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඒවා අපි ඊළඟ ලිපිවලින් සාකච්ඡා කරමු.

This entry was posted in 18. විශිෂ්ඨයෙකු වීමට මඟ, සිංහල. Bookmark the permalink.

One Response to විශිෂ්ඨයෙකු වීමේ පළමු පියවර

  1. අමිල says:

    අපිට සාමාන්‍යයෙන් නොහිතෙන පැතිගැන නේද මේ කියන්නේ? තමන්ගේ විෂය බාල්දු කරලා කථා කරන එක​ හොද නැද්ද? අධි විෂ්වාසයක් ඇති වීම, මධ්‍යස්ථව හිතන හැටි ගැන පැහැදිලි කරන්න පුලුවන්ද සර්.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s