ජීවිතයේ අපට ගමන් කරන්නට ඇති කොටු 12 අඩංගු සිව්වන මට්ටම

අප මේ වන විට ඉගෙන ගෙන තියෙනවා මට්ටම් තූනක්. ඒ එක් එක් මට්ටමක දෙපැත්තක් තිබෙන බවත් වම් පස ඇති කොටු සාම්ප්‍රදායිකත්වයට බර ඒවා වන අතර දකුණු පස ඇති කොටු නිර්මාණශීලීත්වයට බර ඒවා බව ද දැන් අපි දන්නවා. ඊළඟට තියෙන්නෙ හතරවන මට්ටම ගැන ඉගෙන ගැනීමයි.

පහත රූපයෙන් දැක්වෙන්නෙ අප මෙතෙක් ඉගෙන ගත් මට්ටම් තුන හා සිව්වන මට්ටම එකම රූපයක ඇති සැටි යි.

First 4 Levels

First 4 Levels

මේ පහළ සිට එන විට සාමාන්‍යයට ඉහළින් ඇති පළමු මට්ටමයි. මේ මට්ටමෙන් නිරූපනය වන්නේ ආහාර බෙදා හදා ගන්නා මිතුරන් දෙදෙනෙක්. වම් පස කොටුවට පැමිණි විට මිතුරන්ගෙන් ආහාර ලබා ගැනීමට කැමැත්තක් ඇති වන අතර දකුණු පස කොටුවට පැමිණි විට මිතුරන්හට ආහාර දීමට කැමැහ්තක් ඇති වේ.

පහළ කොටුවලදී ඇති වූ දුෂ්කරතා ක්‍රමයෙන් මඟ හැරී යන ගතියක් පෙන්වන මෙම මට්ටම බොහෝ දුක්ඛ දෝමනස්සයන්ගේ අඩු වීමක් හෝ නැත්තටම නැති වී යාමක් ද පෙන්වයි. මෙහි කොටු දෙකම පරිසරයට අතිශයින් හිතකාමී ගුණයක් තිබෙන බව අමතක නොකළ යුතුය. .

මතක තබා ගත යුතු වැදගත් දෙයක් වන්නේ මේ එක් එක් කොටුවක් තුළ ද, මෙම මට්ටම් හය සහිත කොටු 12 ඇති බවයි. ඒ නිසා ඔබ දැනට සිටින්නෙ කුමන මහා කොටුවේ කුම අනු කොටුවේ කුමන අනු අනු කොටුවේ . . . දැයි කීම එතරම් පහසු කාරියක් නොවේ. එහෙත් මේ කරුණු සම්පූර්ණයෙන් දැන ගත් පසු එය අනුමාන කිරීම නම් කළ හැකි වනු ඇත.

Advertisements
This entry was posted in 11. Duality, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s