දෙවෙනි කොටුවෙන් තුන්වෙනි කොටුවට එන්න තවම දඟළනවා

මම ඉංජිනේරුවෙක් හැටියට වැඩ කළේ අවුරුදු තුනයි. ඉතිරි මුළු කාලයම වගෙ ගුරුවරයෙක් හැටියටයි වැඩ කළේ. සමහර කටුක කාල තිබුණත් සාමාන්‍යයෙන් ගුරුවරයෙක් හැටියට තෘප්තිමත් වෙන්න පුළුවන්. අද උණත් මේ බ්ලොහ් එකට Comments දාන සමහරු සර් කියල අමතන්නෙ ඒ හන්ද. නැතුව මට නයිට් නාමයක් නෑ.

අදටත් සමහර Comments කියවන කොට පන්තියක උගන්නනවා වගෙ දැනෙනවා. ඒ හන්ද මං අරදැනට විස්තර කරළ තියෙන මට්ටම් 3න් දෙවන මටමේ දකුණු පැත්තෙ කොටුව දිනල නැත්නම් මිත්‍රය කියල කියන්න පුළුවන්.

ඒ වුණත් රස්සාව කරද්දි නම් හිතෙන්නෙ තුන්වන මට්ටමේ දකුණු පැත්තෙ කොටුව තවම දිනන්න හිතලවට් නෑ කියන එකයි. සේව්‍යයෙක් හටියට ආයතනයක මැනේජ්මන්ට් එකට සම්බන්ධ කෙනෙක් හැටියට තුන්වන මට්ටමේ දකුණු පැත්තෙ කොටුවෙදි මං හුඟාක් පරාද වෙලා තියෙනව. තවමත් පරාද වෙනව කියල ඊයෙත් මට හිතුනා.

තුන්වන මට්ටමේ වම් පැත්තෙ කොටුව, ඒ කියන්නෙ සේවකයෙක් හැටියට හුඟාක් සාර්ථක වුණත් තවම දකුණු පැත්තෙ කොටුව නම් අන්තිමයි. සමහර වෙලාවට හිතේ අමාරුවට ලිපි ලීවට ඒකෙන් මගෙ අධ්‍යාත්මය එළියට එන්නෙ නෑ කියලත් වෙලාවකට හිතෙනව. තව මගෙ හිතේ හුඟාක් පුරන්න වෙලා. ඔහෙ යනවා ඇරෙන්න වෙන කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙලා නෑ.

Advertisements
This entry was posted in 11. Duality, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s