විචල්‍යයන් 3ක් ඇති විසඳිය හැකි සමීකරණ 3ක් MS Excel මඟින් විසඳීම

අපි හිතමු පහළ සමීකරණ තුන විසඳීමයි අපට කරන්න තියෙන්නෙ කියල.

2X + Y + 3Z = 9
2Z – 3X = 3
x + Y + 5Z = 14

පළමු පියවර

ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ සමීකරණ තුන විසඳන්න පුළුවන් ද කියල බලන්න එපෑයැ. ඒකට අපි A1..C3 range එක ට Coefficient Matrix එක ඇතුළු කරලා ඉඳිමු.

Coefficient Matrix

Coefficient Matrix

දෙවන පියවර

දැන් මොකක් හරි කොටුවකට =MDeterm(A1..C3) කියන ශ්‍රිතය ඇතුළු කළ විට පිළිතුර හැටියට 4 ලැබෙයි. මේ අගය 0 නොවන නිසා මේ සමගාමී සමීකරණ විසඳිය හැකිය.

තෙවන පියවර

ඊළඟට මේ සමීකරණ තුනේ නියත පද 3 වන 9, 3, 14 යන අගයයන් තුන E1..E3 යන කොටුවලට ඇතුළු කරමු.

After Step 3

After Step 3

සිව්වන පියවර

දැන් A1..C3 නම් Matrix එකෙහි Inverse Matrix එක සොයා ගැනීමට අවශ්‍යයි. මේ වචන ගැන වැඩිය වද වෙන්න එපා. එහි ප්‍රමාණය ද කොටු 4×4 නිසා එය A5..C7 යන කොටසට ඇතුළු කරමු. මේ සඳහා පළමුව A5..C7 යන කොටස Highlight කරන්න. ඉන්පසු =Minverse(A1..C3) යන සමීකරණය ඇතුළු කරන්න. ම්තක තබා ගන්න, නිකම් Enter ඔබන්න එපා. ඊළඟට CTRL හා SHIFT යා Keys දෙක ඔබාගෙනම Enter යන්න Press කරන්න. දැන් A5..C7 යන කොටසේ යම් අගයයන් සමූහයක් දකින්නට පුළුවන්.

පස්වන පියවර

දැන් අපට X, Y හා Z වල අගයයන් සොයා ගත හැකියි. අනු පිලිවෙළින් මේ අගයයන් E5..E7 යා කොටසෙහි පෙන්වීම සඳහා මුලින්ම E5..E7 යන කොටස Highlight කරන්න. ඉන්පසු =MMult(A5..C7,E1..E3) යන සමීකරණය ඇතුළු කරන්න. ම්තක තබා ගන්න, නිකම් Enter ඔබන්න එපා. ඊළඟට CTRL හා SHIFT යා Keys දෙක ඔබාගෙනම Enter යන්න Press කරන්න. දැන් E5..E7 යන කොටසේ X, Y හා Z වල අගයයන් දකින්නට පුළුවනි. ඒවා පිළිවෙලින් 1, -2 හා 3 වනු ඇත.

Advertisements
This entry was posted in 07. Spreadsheets, සිංහල. Bookmark the permalink.

3 Responses to විචල්‍යයන් 3ක් ඇති විසඳිය හැකි සමීකරණ 3ක් MS Excel මඟින් විසඳීම

 1. මට ලාවට වගෙ මතකයි මීට අවුරුදු තුනකට විතර කලින් Matrices ඉගෙනගත්තා. 😀
  great post!

 2. Tharanga Sujeeva says:

  මෙතන වෙන්නෙ Cramer’s rule එකද?
  ……………..
  සිංහල blog වලින් මම කැමතිම blog එකක්, හැමදාම දැනුමට අලුත් යමක් දෙන ඔබට බොහොම ස්තූතියි.

 3. ගොඩාක් සතුටුයි සර්ගෙ දැනුම බ්ලොග් එකක් මගින් සිංහල යුනිකේත භාවිතයෙන් කියාදීම ගැන, උගන්වනහැටි මැවිල පේනව මේ පෝස්ට් කියවද්ද. නැවතත් ඩිප්ලෝමා කාලයට යන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නට බොහොමත්ම ස්තූතියි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s