නොමිලේ ටියුෂන් පන්තියක් !

මේ මට මතක හැටියට 1976 අවුරුද්ද. අපි තරුණ පිරිසක් තමයි ගමේ දහම් පාසැල කරගෙන ගියේ. අපි තීරණය කළා නොමිලේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ටියුෂන් පන්තියක් කරන්න. අවශ්‍යම වෙන විෂයයන් 5ක් 6ක් තෝරා ගත්තා. ගණිතය, විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි, සමාජ අධ්‍යයනය හා සිංහල. මේ විෂයයන් 5ට අමතරව ජ්‍යාමිතික හා යාන්ත්‍රික ඇඳීම කියල ඒ කාලෙ තිබුණු විෂයයත් තෝරා ගත්තා.

එක ගුරුවරයෙකු තමන්ගෙ ගෙදර පැත්තකින් තිබුණු ශාලාවක් දෙන්න කැමති වුණා. අපි ගුරුවරු 5 දෙනෙක් හොයා ගත්තා. මම කළේ ගණිතය යි ජ්‍යාමිතික හා යාන්ත්‍රික ඇඳීම යි කියන විෂයයන් දෙක. අපි ඉතා සාර්ථකව වසරක් පුරා මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන ගියා. ඒත් මොනවාදෝ හේතු වගයක් නිසා අපට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වුණේ අවුරුද්දක් පමණයි.

මේ ව්‍යාපාරය අවසන් වීමත් සමඟම 1976 වසරෙ අවසාන කාලෙ තමයි මං ලෙඩ ඇඳට වැටුණෙ, ආතරයිටිස් රෝගය නිසා. මේ කාලෙ මට රජයේ රෝහලෙත් මාස ගණනක් ඉන්න සිද්ධ වුණා. ඒ කාලෙ අත පය මොකුත් හොලවන්න බෑ, ඔළුව විතරයි යාන්තම් හොලවන්න පුළුවන් වුණේ. මේ කාලෙදි මට මතක ඒ ටියුෂන් පන්තියෙන් මාව බලන්න ආවෙ එක් සිසුවියක් පමණයි කියලා. ඇය අද රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවක ඉතා ඉහළ නිලයක් හොබවනවා.

Advertisements
This entry was posted in 14. මට මතකයි, සිංහල. Bookmark the permalink.

3 Responses to නොමිලේ ටියුෂන් පන්තියක් !

  1. andhiris says:

    Do good , but never expect even an ounce of gratitude.
    If you dont believe me, Ask any parent.

  2. shehara says:

    Good Work Sir,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s