මා දැන් මහළු වියේ

මහ වැස්සක පෙර නිමිති පෙනෙනවා – කව්ළුව අතරින් හිරිකඩ එනවා
මල්පැණි වඩියක උණුසුම ලැබුමට – යන්නට ඕනෑ කඩ මණ්ඩිය වෙත
කබාය ඉරිලා ඊට කමක් නැහැ – කවුරු බලන්නද කවුරු දකින්නද
මා දැන් මහළු වියේ
මා දැන් මහළු වියේ

මී විතකින් ගත උණුසුම් වූව ද සිත උණුසුම් වේදෝ
එපා එපා මී විත මගෙ දෙතොළට – එපා එපා මී විත මගෙ දෙතොළට
ආපසු මගෙ කුටියට යනවා – මා ආපසු යනවා
මා දැන් මහළු වියේ
මා දැන් මහළු වියේ

මේ අමරදේව ශූරීන්ගේ මා කැමතිම ගී අතුරින් එකක්. මහළු වියේ කෙනෙක් තනි වූ විට ඇතිවන හැඟීම් ඉතාමත්ම අපූරුවට ගයන අමරදේවයන් අපගේ හැඟීම් හා එක් වන්නේ අපටත් නොදැනීම අපගේ තනිකම දුරලමින්.

Advertisements
This entry was posted in 13. නිර්මාණයක රස විඳීම, සිංහල. Bookmark the permalink.

3 Responses to මා දැන් මහළු වියේ

  1. ඕක තරුණ අපිටත් දැනෙන සිංදුවක්….

  2. palaamalla says:

    හොදටම දැනෙන සින්දුවක්. මේ වගේ පාලු රටක තනි වෙලා ඉද්දි.. අතීතයේ කරපු පිස්සු මතක් වෙද්දි…

  3. Anewasika says:

    What about the poet who whote these lyrics?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s