සිතට සවන් දිම හා සිත සමඟ සාකච්ඡා කිරීම

මේ මම ටික කාලයකට ඉස්සර රූපවාහිනියෙ ධර්ම දේශණයකින් අසා දැනගත් කාරණාවක්. මම හිතන්නෙ ඒ ධර්ම දේශණාව කළේ එක්කෝ බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමත් නැත්නම් ලිරිබත්ගොඩ ඤානානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. බණ ටික අමෘතයට වඩා ඉහළයි. පහත දැක්වෙන්නෙ ඒ ධර්ම දේශණයෙ සාරාංශයයි.

මහා මංගල සූත්‍රයෙ මංගල කරුණු දෙකක් තමයි සුදුසු කාලයේ ධර්මය ඇසීම හා සුදුසු කාලයේ ධර්ම සාකච්ඡාව. මේ ස්වාමීන් වහන්සෙ ඇහැව්වා බණ අහන්නත් සාකච්ඡා කරන්නත් ඕනෙ කාලෙක සුදුසුයි. ඒත් මෙයින් කියවෙන්නෙ ඒක නෙවෙයි කියල. යම් දවසක හෝ ධර්මය ශ්‍රවණය කළ කෙනෙක්ගේ හිත අතිශයින් ධර්මානුකූල බවත් තමා යම් වරදක් කිරීමට යන විට සිත එය වළක්වන බවත් සිතට සවන් දීමට සිත කියන ධර්මයට සවන් දීමට සුදුසුම කාලය එය බවත් උන්වහන්සේ දේශණා කළා.

එසේම තමා යම් දෙයක් කිරීම යන විට, විශේෂයෙන් යම් අළුත් දෙයක් කිරීමට සුදානම් වන විට ඒ තීරණය ගැනිමට පෙර තමන්ගේ සිත හා සාකච්ඡා කළ යුතු බවත් සිත හා ධර්මය සාකච්ඡා කිරීමට සුදුසුම කාලය එය බවත් උන්වහන්සේ තව දුරටත් දේශණා කළා.

මම අදටත් ඒ ධර්මය ඉතා ගෞරවයෙන් යුක්තව සිහිපත් කරනවා.

මම කෙටියෙන් කියන්න ගිහිල්ල උන්වහන්ස්සේ දේශණා කළ ධර්මයට යම් දෝෂයක් සිදු වූවා නම් ඒ ගැන ක්ෂමාව භජනය කෙරෙත්වා.

Advertisements
This entry was posted in 02. මා දුටු බුදු දහම, 17. චිත්ත ධර්ම විද්‍යාව මගේ ඇසින්, සිංහල. Bookmark the permalink.

One Response to සිතට සවන් දිම හා සිත සමඟ සාකච්ඡා කිරීම

  1. samarasinghe says:

    I think it is very helpful if you describe more……….sir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s