අනුන්ට ඇඟිල්ල දික් කරන්න එපා

අපි හුඟාක් වෙලාවට කරන දෙයක් තමයි, අනුන්ගෙ වැරදිවලට ඇඟිල්ල දික් කරන එක. ඒත් බෞද්ධයො හැටියට මං නම් හිතන්නෙ ඉස්සෙල්ලාම අපි තම තමන්ගෙ වැරදි හොයල ඒව හදා ගන්න මහන්සි වුණොත් හොඳයි. ප්‍රේරණය කියන මූලධර්මය සමාජයෙදිත් ඉතාමත්ම හොඳට වැඩ කරනවා. යම් කෙනෙක් යම් ගුණයක් වඩන්න පටන් ගත්තොත් ටිකෙන් ටික එයා වටා ඉන්න අයත් අර ගුණ ධර්මය වඩන්න හුරු වෙනවා කිසිම බලකිරීමක් නැතුවම.

අමතක කරන්න එපා, අපි යමෙකුට ඇඟිල්ල දික් කරන කොට තවත් ඇඟිලි තුනක් අප දිහාටම දික් වෙලා තියෙන බව. ඒ කියන්නෙ අනුන්ගෙ වැරදි හොයනව වගෙ තුන් ගුණයක උත්සාහයකින් තමන්ගෙ වැරදි හොයන්න කියන එකයි.

Advertisements
This entry was posted in 04. හැඟීම්, 21. පටන් ගනිමු ද ? කරල බලමු ද ?, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s