වියමන ලස්සණ වුණොත් ?

හුඟාක් වෙලාවට අපි කේක් එකක් ගන්න තෝරද්දි ඒකෙ ලස්සණ දිහයි බලන්නෙ. ඒ වගේම තමන්ගෙ ජීවන සහකරු හරි සහකාරිය හරි තෝරද්දිත් මුලටම එන කාරණේ වෙන්නෙ මතුපිට. මේ වගෙ ජීවිතේ හැම අවස්ථාවකදීම අපි ඉස්සෙල්ලම බලන්නෙ රැපින් එක මිසක් මදේ නෙවෙයි.

සමහර විට අපට ලැබෙන්න පුළුවන් යම්කිසි පං මල්ලක්. මේක ඇතුළෙ තියෙන්නෙ ලෝකෙ තියෙන වටිනාම දියමන්ති. ඒ එක්කම අර පං මල්ල වියල තියෙන්නෙ අපූරු කතන්දරයක් සිත්තමට නැඟෙන විදියට. ඒ කතාව හරි ලස්සණයි. පං මල්ල පුංචියට පෙනුනට කතාව ලොකුයි.

ඉතින් අපි අර පොත්තට කැමති හන්දත් දියමන්තිවල වටිනාකම නොදන්න හන්දත් පල් බූරුවො වගේ අර පං මල්ලෙ වියමන දිහා බලන් හිටියට හරි යයිද ?

This entry was posted in 02. මා දුටු බුදු දහම, සිංහල. Bookmark the permalink.

2 Responses to වියමන ලස්සණ වුණොත් ?

  1. kumaraya says:

    මේක නම් සම්පූර්ණ ඇත්ත කතාව … සමහරු නම් මේ ගැන පසුතැවිලිත් වෙනව ඇති.

    • kumudupinto says:

      මම මේ ලිපිය අඩංගු කළේ මොන Category එකේදැයි බලන්න.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s