විශිෂ්ඨයෙකු වීමේ තුන්වන පියවර සඳහා උදාහරණ

අප විශිෂ්ඨයෙකු වීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ගණිතය විෂයයෙන් නම් ගණිතය ගැන කිසිදු වෑදි දෙයක් කිරීමට කීමා හෝ සිතීමට අප ලජ්ජා විය යුතුයි. ගණිතය ඉගෙන ගෙන පලක් නැත, ගණිතය ඉගෙන ගැනීම අතිශයින් දුෂ්කරය, ගණිතය ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කළ හැකි විෂයයක් නොවේ වැනි ආකල්ප නොසිතිය යුතුයි. එසේ නොකිය යුතුයි. එම අදහස උලුප්පන කිසිවක් නොකළ යුතුයි. එසේ කිරීමට කීමට හෝ සිතීමට ලජ්ජා විය යුතුයි. ගණිතය ඉගෙන ගෙන පලක් නැති වන්නේ එය හරිහැටි ඉගෙන ගෙන නොමැති බැවිනි. ගණිතය ඉගෙන ගැනීම දුෂ්කර වන්නේ ගණිතය ඉගෙන ගැනීමේ මුල් පියවරවල වරදක් සිදු වී ඇති බැවිනි. ගණිතය ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කළ නොහැකි වන්නේ ඒ පිළිබඳ අවබෝධය දුර්වල බැවිනි. මේ බව තේරුම් ගන්න.

අප විශිෂ්ඨයෙකු වීමට බලාපොත්තු වන්නේ යම් විභාගයකින් නම් ඒ විභාගය ගැන කිසිම වැරැද්දක් නොකළ යුතුයි. නොකිය යුතුයි. නොසිතිය යුතුයි. මේ විභාගයට පාඩම් කිරීමෙන් හෝ මේ විභාගය සමත් වීමෙන් පලක් නැත, මේ විභාගයට එතරම් පිළිගැනීමක් නැත, මේ විභාගය සමත් වූ අසවලා තවමත් රැකියාවක් නැතුව සිටී වැනි දෑ නොසිතිය යුතුයි. නොකළ යුතුයි. ඊට අදාල දේ නොකළ යුතුයි. දැන් පිළි ගන්නේ විභාග නොව පුද්ගලයා යි. පුද්ගලයා යම් තරමකට හෝ පූර්ණ පුද්ගලයෙක් කිරීම විභාගයකින් වන අතර විභාගය සමත් වීම එම පුද්ගලයාට ලැබෙන ආලෝකයකි. යමෙකුට රැකියාවක් නොලැබේ නම් ඒ විභාගයේ වරදක් නිසා නොව පුද්ගලයා එම රැකියාවන්ට නොගැලපෙන බැවිනි. ඒ නිසා ඒ වැරදි විභාගය මත පැටවීම නොකළ යුත්තකි. එසේ කිරීමට කීමට හෝ සිතීමට ලජ්ජා විය යුතුයි.

එසේම ඔබේ ඉලක්කය යම් විභාගයක් හෝ විෂයයක් නම් ඊට සම්බන්ධ සියළුම ගුරුවරු ගැන අහිතක් නොසිතිය යුතුයි. එසේ සිතීමට කීමට හෝ කිරීමට ලජ්ජා විය යුතුයි. මතක තබා ගන්න, හොඳින් මතක තබා ගන්න, ගුරුවරයා යනු ඔබ තෝරා ගත් විෂයයට හෝ විභාගයට ඔබව විවෘත කරන දොර බව. දොර සමඟ අමනාප වී ඔබ ඒ කාමරයට, ඒ විෂයය නමැති සාගරයට ඇතුළු වන්නේ කොහොමද ?

ඔබ විශිෂ්ඨයෙකු වීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ යම් ආයතනයක යම් රැකියාවකින් නම් ඒ රැකියාව ගැන හෝ ඒ ආයතනය ගැන යම් වරදක් කීඉමට කීමට හෝ සිතීමට ලජ්ජා විය යුතුයි. ඒ ආයතනයේ හෝ රැකියාවේ යම් වරදක් ඇත්නම්, ඒ රැකියාවේ නියුතු අය කරන යම් වරදක් ඇත්නම්, පළමුව ඒ වරද වෙනත් ආකාරයකින් හෝ තමා ද කරන්නේ දැයි විමසා බලන්න. ආයතනයට ඉහළින් තමා සිටගෙන ආයතනයේ වැරදි සොයන්නට යාම මේ පියවරවලට කිසිසේත් නොගැලපේ. සෑම විටම තමා ආයතනයට පහළින් සිට ගැනීමට වග බලා ගන්න.

යම් විෂයයක් විභාගයක් හෝ ආයතනයක් යනු මහා ධාරිතාවක් ඇති වැවක් බවත් ඔබ ඒ වැවෙන් ජලය ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන කුඹුරක් බවත් සිතන්න. එවිට ඔබට පැහැදිලි වේවි ඔබ ඉලක්කයට පහළින් සිට ගත යුතු බව.

ඔබ විශිෂ්ඨත්වයට පත් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ යම් ප්‍රේමය්ක් නම් අදාල පුද්ගලයා ගැන යම් වරදක් කිරීමට කීමට ඕ සිතීමට ලජ්ජා වන්න. ඔබ තුළ සමහර වැරදි ඇති අතර ඒ පුද්ගලයා තුළ තවත් සමහර වැරදි තිබෙන්නට පුළුවන. ඔබ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ප්‍රේමය දිනා ගැනීමට බලාපොත්තු වනවා මිස ඔහුගේ හෝ ඇයගේ තාත්තා වීමට බලාපොරොත්තු නොවන නිසා එසේ වැරදි කිරීමට කීමට හෝ සිතීමට ලජ්ජා වන්න.

මේ උදාහරණවලින් විශිෂ්ඨයෙකු වීමේ තුන්වන පියවර වන ඉලක්කයට වරදක් කිරීමට කීමට හෝ සිතීමට ලජ්ජා වීම ගැන ඔබට හොඳින් පැහැදිලි වන්න ඇති.

Advertisements
This entry was posted in 18. විශිෂ්ඨයෙකු වීමට මඟ, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s