විශිෂ්ඨයෙකු වීමේ තුන්වන පියවර

අප මුලින්ම අප තෝරා ගත් ඉලක්කයට අසීමිතව ආදරය හෝ ගෞරව කරන්නට පටන් ගත් බවත් ඊළඟට ඒ පිළිබඳව නිශ්චිත දැඩි ස්ථාවරයකට එලඹුනු බවත් ඔබට මතක ඇති. ඊළඟට ඔබ විසින් කළ යුතුව ඇත්තේ ඔබ ගත් තීරණයට එරෙහිවි, ඔබ තෝරා ගත් ඉලක්කයට එරෙහිව, යමක් සිතීමට කීමට හෝ කිරීමට ලජ්ජා වීමයි. හොඳින් මතක තබා ගන්න, ඉලක්කයට එරෙහිව සිතීමට පවා ලජ්ජා විය යුතු බව.

අප හුස්ම ගන්නා මොහොතක් පාසා අපේ සිතිවිලි අපේ ඉලක්කය වෙනුවෙන් යොමු වූ ධනාත්මක ඒවා විය යුතුයි. කිසිම හේතුවක් නිසා මේ අරමුණට ඉලක්කයට විරුද්ධව යමක් කියන්නට කරන්නට තියා සිතන්නටවත් හිතන්න එපා. එසේ සිතිවිල්ලක් පැමිණියහොත් වහාම සිහිය එලවා ගන්න. අරමුණ හෝ ඉලක්කය ගුරුවරයා සේ සලකා අරමුණෙන් සමාව ගන්න.

ඒ එක්කම මතක තබා ගන්න, අප පිට කරන වචනයක් වචනයක් පාසාම ඒ මේ මාතෘකාව ගැන නම් ඒ වචන ධනාත්මක ඒවා විය යුතුයි. කිසිම හේතුවක් නිසා තම ඉලක්කයට විරුද්ධව යමක් කීමට ලජ්ජා විය යුතුයි. යම්කිසි නොවැළැක්විය ඇකි හේතුවක් නිසා එසේ කියවුණහොත් වහාම සිහිය එලවා ගන්න. තම අරමුණ, තම ඉලක්කය ගුරුවරයා සේ සලකා එයින් සමාව ගන්න.

අවසාන වශයෙන් අප කරන ක්‍රියාවක් ක්‍රියාවක් පාසා ඒ ක්‍රියාවන් තම අරමුණට, තම ඉලක්කයට සම්බන්ධ නම් ඒවා ධනාත්මක විය යුතුයි. කිසිම හේතුවක් නිසා තම ඉලක්කයට එරෙහිව යමක් කිරීමට ලජ්ජා විය යුතුයි. යම්කිසි නොවැළැක්විය ඇකි හේතුවක් නිසා එසේ සිදුවුවහොත් වහාම සිහිය එලවා ගන්න. තම අරමුණ, තම ඉලක්කය ගුරුවරයා සේ සලකා එයින් සමාව ගන්න.

මෙහිදී “අරමුණ හෝ ඉලක්කය ගුරුවරයා සේ සලකා එයින් සමාව ගන්න.” යන වාක්‍යයේ තේරුම ඔබට පැහැදිලි විය යුතුයි. මෙයින් අදහස් වන්නේ අප යම් ඉලක්කයක් තෝරා ගත් විට එම ඉලක්කය සප්‍රාණී එකක් ලෙස සැලකීමයි. අප විශිෂ්ඨයෙකු වීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ යම් විෂයයකින් හෝ විභාගයකින් නම් එම විෂයය හෝ විභාගය සප්‍රාණී එකක් ලෙස සැලකීමයි. අප විශිෂ්ටයෙකු වීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ යම් ආයතනයක යම් රැකියාවකින් නම් එම ආයතය හෝ එම රැකියාව සප්‍රාණී එකක් ලෙස සැලකීමයි. මේ ඉලක්කය ප්‍රේමයක් නම් එයට අදාල පුද්ගලයා සප්‍රාණී බැවින් එහිදී ගැටළුවක් ඇති නොවේ. තමා අතින් වරදක් වූ විගස මෙම සප්‍රාණී ඉලක්කයෙන් සමාව ගත යුතුය.

අප යම් වරදක් කරන විට කියන විට හිතන විට අපගේ මෙම ඉලක්කය අප දෙස බලා සිටී නම්, එවිට අප කළ කී සිතූ දේ ගැන අප ලජ්ජා විය යුතු බවයි මෙයින් අදහස් කරන්නේ. ඒ විගස එම ඉලක්කයෙන් සමාව ගැනීමෙන් එම ක්‍රියාව වචනය හෝ සිතුවිල්ල අපගේ ඉලක්කය සපුරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට කරනා හානිය යම් ප්‍රමාණයකින් හෝ අඩු වනු ඇත.

ඉදිරි ලිපියෙන් උදාහරණ හරහා මෙම පියවර තේරුම් ගනිමු.

Advertisements
This entry was posted in 18. විශිෂ්ඨයෙකු වීමට මඟ, සිංහල. Bookmark the permalink.

One Response to විශිෂ්ඨයෙකු වීමේ තුන්වන පියවර

  1. අමිල says:

    කරුනාකර උදාහරණ සහිතව දක්වන්න. ඉතාම වැදගත් ලිපි පෙළක්. විශිෂ්ට වීමටම නොවේනම් අඩුතරමේ තමන් ගේ ක්‍රියාව අවබෝධ කරගැනීමට…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s