අනන්තය එක්ක සෙල්ලම් කරන ආචාර්ය උපාධිධරයෙක්

මට දැන ගන්න ලැබුණා ආචාර්ය ඩබ්ලිව්. රාමසිංහ කියලා කෙනෙක් අපූරු පොත් කීපයක් ලියල තියෙන බව. ආරංචියෙ ප්‍රබලත්වය හන්දම මං සරසවි පොත්හලට ගිහිල්ලා පොත් දෙකක් ගත්තා.

පළමු පොත කලින් ලිපියක මතක් කළ “බිංදුවේ සිට අනන්තය දක්වා බිඳක්” කියන එක. මේ පොතේ පරිච්ඡේද පහළොවක් තියෙනවා. දෙවැන්න “අනන්තය සමඟ හෝරා දෙකක්” කියන එක. ඒකෙ පරිච්ඡේද දහයක් තියෙනවා.

මේ පොත්වල පරිච්ඡේද ගණන සිහිපත් කළේ ඇයි ? මේ එක් එක් පරිච්ඡේදයක් කියන්නෙ අනන්ත පද ගණනක් ඇති ශ්‍රේණියක් ගැන ගෙතූ කතාවක්. ඒ කියන්නෙ මේ පොත් දෙකේ අභිසාරී අපසාරී ශ්‍රේණි ගැන කතන්දර 25ක් තියෙනවා.

කතන්දර මඟින් ඉගැන්වීම මාත් බොහොම කැමැත්තෙන් පිළි ගන්නා දෙයක්. ඒ හන්ද මේ පොත් දෙක මට හොඳට හිතට ඇල්ලුවා. පුළුවන් නම් හොයාගෙන කියවන්න. පාඩුවක් නම් වෙන එකක් නැහැ.

Advertisements
This entry was posted in 13. නිර්මාණයක රස විඳීම, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s