පුදුම සම්බන්ධතාවයක් !

හරිම පුදුම සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා සෝභන චෛතසික හා මෙතෙක් පහළ වූ බුදුන් වහන්සේලා සමඟ.

සෝභන චෛතසික විසි පහයි. ගෞතම බුදුන් වහන්සේ නියත විවරණ ලැබූ බුදුන් වහන්සේලා විසිපස් නම හා උන්වහන්සේ සමඟ විසි පහයි.

ගෞතම බුදුන් වහන්සේ ප්‍රඥාධික යි. සෝභන චෛතසික විසි පහෙහි අන්තිම චෛතසිකය ප්‍රඥා චෛතසිකයයි.

ප්‍රඥාධික වූ ගෞතම බුදුන් වහන්සේගෙන් පසු ශ්‍රද්ධාධික වූ මෛත්‍රිය බුදුන් වහන්සේ යි බුදු වන්නේ. චෛතසික විසි පහ නැවත නැවත එක් වටයකට පසු ඊළඟ වටය වශයෙන් එන්නේ යැයි සැලකූ විට ප්‍රඥා චෛතසිකයට පසු එන්නේ නැවත මුල් චෛතසිකය වන ශ්‍රද්ධා චෛතසිකයයි.

පුදුමයි නේද ?

Advertisements
This entry was posted in 02. මා දුටු බුදු දහම, සිංහල. Bookmark the permalink.

5 Responses to පුදුම සම්බන්ධතාවයක් !

 1. ilandhariya says:

  athatamay…athatama pudhumay…..siyala chakrayak wa siduwei…..

  • kumudupinto says:

   චක්‍රය ගැන විතරක් කියන්නෙ. ඇයි අන්‍යොන්‍ය සම්බන්ධතාවය ගැන කියන්නෙ නැත්තෙ ?

 2. වෘත්තයකට කෙළවරක් නොමැත
  2nd foundation – අයිසැක් ඇසිමෝව්

 3. ලසන්ත says:

  මම හිතන්නේ මෛත්‍රිය බුදුන්වහන්සේ වී‍‍‍ර්‍යාධිකයි. මා වැරදිනම් කරුණාකර නිවැරදි කරන්න.

  • kumudupinto says:

   මේ ගැන මත දෙකක් මා පොත්පත්වල කියවා තිබෙනවා. එක් මතයක් නම් ශ්‍රද්ධාධික බෝසත්වරුන්ට සොළොසා සංඛ්‍යෙය කල්ප ලක්ෂයක කාලයකුත් වීර්යාධික බෝසත්වරුනට අටා සංඛ්‍යෙය කල්ප ලක්ෂයක කාලයකුත් ගතවන අතර මෛත්‍රිය බෝසතානන් ශ්‍රද්ධාධික ගණයට අයත් අන බවයි. දෙවන මතය නම් වීර්යාධික බෝසත්වරුන්ට සොළොසා සංඛ්‍යෙය කල්ප ලක්ෂයක කාලයකුත් ශ්‍රද්ධාධික බෝසත්වරුනට අටා සංඛ්‍යෙය කල්ප ලක්ෂයක කාලයකුත් ගතවන අතර මෛත්‍රිය බෝසතානන් වීර්යාධික ගණයට අයත් වන බවයි.න් මා පිළි ගන්නේ පලමු මතයයි. එය අභිධර්මය හා මැනවින් ගැලපෙනවා.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s