සතර මහා භූතයෝ

ඕගොල්ලො දන්නවනෙ සතර මහා භූතයෝ කියන්නෙ මොනවද කියල. පඨවි, ආපෝ, තේජෝ හා වායෝ. මිනිස්සුන්ටත් මේ ලක්ෂණ හතරෙ ගුණාංග තියෙනවා.

පඨවි ගුණය බහුල අය කැමතියි ගේ දොර ඉඩකඩම් යාන වාහන වාගෙ ද්‍රව්‍යමය දේවල්වලට. ඒවා ආරක්ෂා කරනවා වගේම දනට පිනටත් දෙනවා මේ ගුණය හොඳට තියෙන අය. ඒ වගේම ඒවා නැති නාස්ති කරනවා මේ ගුණය නරකට තියෙන අය.

ආපෝ ගුණය බලපාන්නෙ මිල මුදල්, දැනුම ජලය හා ලේ වාග් ගලා යන දේ වලටයි. ඒ හන්ද මේ ගුණය හොඳට තියෙන අය මිල මුදල් හරි දැනුම හරි එකතු කර්න්ව. නරකට තියෙන අය විනාස කරනවා.

තේජෝ ගුණය බලපාන්නෙ බලයට හා ශක්තියටයි. ඒ හන්දා බොහෝ විට දේශපාලනයට යන්නෙත් බලය ඕනෙවෙන්නෙත් මේ ගුණය බහුලව තියෙන අයටයි.

වායෝ ගුණයෙන් ප්‍රේමය, හිතවත්කම, දයාව, කරූණාව වගෙ ගුණාංගයි නිරූපනය වෙන්නෙ. ඒ හන්ද මේ ගුණය හොඳට බහුලව තියෙන අය ඒ ගුණාංග වඩන්නත් නරකට තියෙන අය ඒ විරුද්ධ ගුණ වඩන්නත් යොමු වෙනවා.

එක් එක් අයගෙ ජීවිතවල එක් එක් කාලයට මේ එක් එක් ගුණ බලවත් වෙනවා දකින්නට පුළුවන්. තා තමන්ගෙ යහගුණ වගේම දුර්ගුණ ගැනත් සිහියෙන් ඉන්නත් දුර්ගුණ අඩු කරගෙන යහගුණ වැඩි කර ගන්නත් උත්සාහ කිරීම සම්මා වායාමයටත් අයිති වෙනවා.

This entry was posted in 02. මා දුටු බුදු දහම, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s