කිරිබත්ගොඩ, පාදුක්ක, නිට්ටඹුව හා රඹුක්කන

පරිගණක පාසැලට පූර්ණකාලීනව සම්බන්ධ වීමට කලින් මම ආයතන කිහිපයක අර්ධකාලීන ගුරුවරයෙක් සේ වැඩ කළා. ඒ එක් ආයතනයක් තමයි කිරිබත්ගොඩ තිබූ Brightway ආයතනය. මොරටුවෙ ඉංජිනේරුවරු දෙපළක් වන විතානගේ මහතා හා මහත්මිය යි ඒ ආයතනය ගෙන ගියේ සිසුන් ගණනාවකට නැණස පෑදූ ඒ ආයතනය විශේෂයෙන් C++ ජනප්‍රිය කරවීමට මහත් වෑයමක් ගත්තා. ඒ විශිෂ්ඨ අධ්‍යාපනඥයෙකු වූ විතානගේ මහත්මයාගේ වෑයමෙන්.

ඊළඟට පාදුක්කෙත් නිට්ටඹුව හා රඹුක්කනත් පරිගණක භාෂා ඉගැන්වීමට පන්ති කළා. හැබැයි දැන් නම් ඒ ආයතන මොනවාදැයි මතක නැහැ. ඕගොල්ලො විස්වාස කරන එකක් නැහැ නිට්ටඹුව හා රඹුක්කන පන්ති කිරීමට ගියේ ත්‍රිරෝද රථයකින්. රඹුක්කේදී හඳුනා ගත් එක් සිසුවෙක් ලබුදූව පරිගණක ඩිප්ලෝමාව හමාර කර මා සොයාගෙන OpenArc පරිගණක පාසැලට සම්බන්ධ වුණා. ඊළඟට BIT උපාධිය නිමා කළ ඔහු මං හිතන හැටියට ඉලක්කම් හයේ වේතනයක් ගන්නා කෙනෙක්.

ඕන්න මගෙ රැකියාව සම්බන්ධ දීර්ඝ චාරිකාවෙ විස්තර කියල ඉවරයි. දැන් තියෙන්නෙ දැනට මං වැඩ කරන ආයතනයෙ සිදු වූ රසවත් සිදුවීම් ගැන කියන්න විතරයි. එතනින් මේ Category එක යටතේ ලියූ ලිපි පෙළ නිමාවට පත් වෙනවා.

Advertisements
This entry was posted in 06. පරිගණක අත්දැකීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

2 Responses to කිරිබත්ගොඩ, පාදුක්ක, නිට්ටඹුව හා රඹුක්කන

 1. samarasinghe says:

  I know this student very well. He said he had marveled about your teaching skills. He told me this nice story about you.

  One day he got an opportunity to go to SOS village at Piliyandala with you and Mr Sinhabahu. There you had done a very small speech for children about how to do paintings using Microsoft Paint software. A gang of children were about 6 to 10 years old and there were even very small kids too. My friend had observed their curious faces willing to grab what you were delivering while you were in the speech.

  And this is the second scenario. He had already observed the faces of the students while you were teaching Image Processing for final year students of BIT. Image Processing considered as somewhat difficult subject in the BIT. Any way these undergraduate students were also same as the above little kids while you were lecturing. Very happy and satisfying faces 🙂

  I think this is wonderful.

  • kumudupinto says:

   I used to play with the same style you are playing with. Anyway all the best for the performance shown.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s