කොලොන්නාවේ Vishu ආයතනය

මං Beta Computers ආයතනයෙ උගන්වන අතරෙ ඉල්ලීමක් ආවා අවශ්‍යතාවයක් එක්ක මගේම ආයතනයක් පටන් ගන්න කියලා. ඒ නිසා මම කොලොන්නාවේ Vishu Educational Centre නමින් ආයතනයක් පටන් ගත්තා. මේ ආයතනයට Vishu කියන නම යොදන්න හේතු ගණනාවක් තිබුණා. එකක් Visual Languages උගන්වන්න පටන් ගැනීම. එකක් Visual මාධ්‍යය ප්‍රබල ව ඉගැන්වීමට භාවිතා කිරීම. තුන්වැන්න එක N අකුරකින් Vishu කියන වචනය Vishnu බවට පත් කිරීමට හැකිවීම.

මේක පටන් ගත්තෙ එරංග, නොයෙල් හා සමින්ද කියන තුන්දෙනත් එක්ක. මුලින්ම එරංග අයින් වුණා. ඊළඟට අ994 දී පමණ නැවත ආතරයිටිස් හැදීම නිසා මට නවතින්න සිද්ද වුණා. ඊට පස්සෙ නොයෙල් නැවතුණා. දැන් ආයතනය ගෙනියන්නෙ සමින්ද.

නුවර Digitronics ආයතනයෙ දි පටන් ගත්ත පුරුද්දක් මේ Vishu ආයතනයෙදි ඇරඹුවා. ඒ තමයි ලොකු පුස්තකාලයක් සිසුන් සඳහා විවෘත කිරීම. ආතර් සී. ක්ලාක් මහත්තයගෙ සේරම වාගෙ පොත් මේ පුස්තකාලයෙ තිබුණා.

මේකෙ ඉගෙන ගන්න උගන්වන්න ආපු අය දැන් ලොකු ලොකු මහත්තුරු බවට පත් වෙලා. සමන්, ෆ්‍රික්ලි, අංජන, සාලිය, කපිල, දර්ශණ වගෙ අය මේ මොහොතෙ මට මතක් කරන්න පුළුවන්.

නුවර Digitronics ආයතනය වහද්දි මං කළේ ඒකෙ තිබුණු කම්පියුටර් වැඩ කළ අයට රැගෙන යන්න දීමයි. ඒත් ඒ අයගෙ අනාගතය ගැන යමක් කරන්න මට බැරි වුණා. ඒ කර්මයෙන් ගැලවීමටත් එක්ක කොලොන්නාවේ Vishu ආයතනයෙන් අයින් වෙද්දි ඒ ආයතනය ගෙනියන්න ඒකෙ වැඩ කළ සමින්දට දෙන්න පුළුවන් වුණා.

This entry was posted in 06. පරිගණක අත්දැකීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s