විශිෂ්ඨයෙකු වීමේ සිව්වන පියවර සඳහා උදාහරණ

අප කලින් පියවරෙහි සකච්ඡා කළ උදාහරණම නැවත සලකා බලමු.

ඔබ විශිෂ්ඨයෙකු වීම බලාපොරොත්තු වන්නේ ගණිතය විෂයයෙන් නම් ගණිතයට එරෙහිව යමක් හිතන්න කියන්න කරන්න බය වෙන්න ඕනෙ. අපේ අම්මට තාත්තට හොරෙන් යම්කිසි වැරදි වැඩක් කරන්න අපි බය වන්නේ යම් සේ ද එසේම ගණිතයට එරෙහිව යමක් කරන්නත් අපි බය වෙන්න ඕනෙ. ඒ ගණිතය අපට වඩා හුඟාක් උඩින් ඉන්න නිසයි. හෙමින් හෙමින් ගණිතය විෂයයේ මුදුනටම නඟින්න ඕනෙ නිසයි. ගණිතය තරහ කරගෙන එහෙම කරන්න බැරි නිසයි.

ඔබ විශිෂ්ඨත්වයට පත්වීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ යම් විභාගකින් නම් ඒ විභාගයට එරෙහිව යමක් හිතන්න කියන්න කරන්න අපි බය වෙන්න ඕනෙ. බැරි වෙලාවත් ඒ විභාගයට ඇස් කන් ඇත්නම් අපි ඒ විභාගෙ ගැන කියන කරන දේ අහල දැකල ඒ විභාගය කියන පුද්ගලයගෙ හිත සන්තෝස වෙන දේවල් ම අපි හිතන්න කියන්න කරන්න ඕනෙ.

ඔබ විශිෂ්ඨත්වයට පත්වීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ යම් ආයතනයක යම් රැකියාවකින් නම් අප හිතන කියනකරන කිසිම දෙයකින් ඒ ආයතනය කියන පුද්ගලයගෙ හිත නොරිදිය යුතුයි. එබඳු දේ සිතීමට කීමට කිරීමටාප බිය විය යුතුයි.

ඔබ බලාපොරොත්තු වන්නේ යම් ප්‍රේමයකින් විශිෂ්ඨත්වයට පත්වීමට නම් අදාල පුද්ගලයා සාම අවස්ථාවක ම තමා දෙස බලාගෙන තමා කියන දේ අසාගෙන සිටී ය යන බියෙන් ඒ ප්‍රේමයට විරුද්ධ කිසිම දෙයක් නොසිතිය යුතුයි. නොකිව යුතුයි. නොකළ යුතුයි.

ඔබගේ ඉලක්කයටපමණක් නොවෙයි ඒ ඉලක්කයට සම්බන්ධ සියළුම පුද්ගලයින් ගැන ඔබ අහිතක් වැරැද්දක් සිතීමට කීමට කිරීමට බිය විය යුතුයි.

දැන් ඔබට මේ උදාහරණවලින් සිව්වන පියවර ගැන හොඳින් පැහැදිලි වෙන්න ඇති. ඉලක්කයට එරෙහිව අමක් සිතීමට කීමට කිරීමට බිය වීම සිව්වන පියවරයි.

Advertisements
This entry was posted in 18. විශිෂ්ඨයෙකු වීමට මඟ, සිංහල. Bookmark the permalink.

2 Responses to විශිෂ්ඨයෙකු වීමේ සිව්වන පියවර සඳහා උදාහරණ

  1. ජීවිතය ජය ගන්න වැදගත් ලිපි පෙලක් සර්

  2. අමිල says:

    ඔබේ පැතුම ඉටු වේවා..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s