විශිෂ්ඨයෙකු වීමේ සිව්වන පියවර

අප මුලින්ම අප තෝරා ගත් ඉලක්කයට අසීමිතව ආදරය හෝ ගෞරව කිරීම්ට ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට අපට ඇත්තේ අපේ ඉලක්කය මය යනුවෙන් ඉතා දැඩි ස්ථාවරයකට එළඹුණා. ඊටත් පසු අප තෝරා ගත් ලක්කයට එරෙහි ව යමක් සිතීමට කීමට හෝ කිරීමට ලජ්ජා වුණා. දැන් අපට ඉගෙන ගන්නට ඇත්තේ සිව්වන පියවරයි.

සිව්වන පියවර යනු ඔබ තෝරා ගත් ඉලක්කයට එරෙහිව යමක් සිතීමට කීමට හෝ කිරීමට බිය වීමයි.

දැන් ඔබට ලොකු ප්‍රශ්ණයක් වෙලා ඇති ඉස්සෙල්ල කිව්ව දේ ම නේද දැන් කියන්නෙ කියල. අපොයි නෑ. ලජ්ජාව කියන්නෙ එකක්. බය කියන්නෙ තවත් එකක්. අපි යම් ඉලක්කයක් ඉෂ්ඨ කර ගන්න යනකොට ඒ ඉලක්කයට එරෙහිව යමක් සිතන්න කියන්න කරන්න ලජ්ජා වෙන්න ඕනෙ. ඒ වගේම බය වෙන්නත් ඕනෙ.

අප අතින් අපේ ඉලක්කයට එරෙහිව යම්ක් කෙරුනොත් කියවුණොත් අඩු ගණනෙ හිතුනොත් අප වහාම ඉලක්කය පුද්ගලයකු සේ සලකා ඉලක්කයෙන් සමාව ගන්න ඕනෙ.

Advertisements
This entry was posted in 18. විශිෂ්ඨයෙකු වීමට මඟ, සිංහල. Bookmark the permalink.

2 Responses to විශිෂ්ඨයෙකු වීමේ සිව්වන පියවර

  1. අමිල says:

    මටනම් වැදගත් සිද්ධාන්තයක්මේ. සමහරවිට මෙය ඔබ තනිව සොයාගත් ක්‍රමයක් වියහැකියි?

    • kumudupinto says:

      අපොයි නෑ. මේ න්‍යාය අන්තිම වරට ලෝකයට ඇවිත් අවුරුදු දෙදහස් පන්සීයකට වැඩියි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s