සුව නින්දක් ඔබට

එක් වරක් නොව කිහිප වරක් ම ඔහු ප්‍රේමයෙන් බැට කෑවේය. තමන් තම ජීවිතයට වඩා ආදරය කළ මුත් අනුන් අවශ්‍ය දේ රැගෙන ඔහුගෙන් ඉවත් විය. සමහරුන්ට එවන් ආදරයක් ප්‍රශ්ණයක් විය.

සොඳුරු හැඟීම් නොමැති ජීවිතය පුස්සක් බව ඔහු පසක් කර ගත්තේය. මෙතෙක් කල් සියළු දේට කොමා දැමූ ඔහු දැන් ඒ සියළු දේට නැවතීමේ ලකුණ තබන්නට සැරසෙන්නේය. දැන් ඔහුගෙන් යැපෙන්නන් කිසිවෙකු නැත. ඔහු ද කිසිවකුගෙන් යැපෙන්නේ නැත. එබැවින් සියළු බන්ධනවලින් ඔහු විනිර්මුක්ත වී ඇත.

බන්ධනවලින් මිදීම සැපයක් යැයි කිවද ඔහුට නම් එබවක් නොහැඟේ. ප්‍රේමයම තම ජීවිතය කර ගන්නට වැර දැරූ ඔහුගේ සියළු උත්සාහයන් අකාලේ දියඹට ගසා ගෙන ගියේය. ඔහු එක් වරක් දෙ වරක් සිය වරක් දහස් වරක් කල්පනා කළේය. නැවතීමේ ලකුණ දමන්නට කිසිදු බාධකයක් නැත. අවශ්‍ය වන්නේ ඇරඹූ වාක්‍ය උක්ත ආඛ්‍යාත ගැලපෙන සේ මනා ව නිම කිරීම පමණෙකි.

අපි ඔහුට සමු දෙමු. සුව නින්දක් ඔබට.

Advertisements
This entry was posted in 04. හැඟීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

3 Responses to සුව නින්දක් ඔබට

 1. මුදිතා says:

  තිලෝගුරු බුදු රදුන්
  අත් හරින සඳ ආයු සංස්කාරය
  වසඟ වුනි අනඳ තෙර සිත
  පාපතර මරුන් වෙත
  එවන් මොහොතක් නොදී
  පතමු අප ඔබ කියූ ‘ඔහු’ වෙත
  චිරත් කල් සැනසුමෙන්
  නිරෝගි සුවයෙන් වැජඹී
  ලොවට මෙහෙ කරන්නට

 2. nimal says:

  This sounds too familiar. This is just a moment in life where a depressed soul clamour for a black hole to hide. Very very common experience though some may not realise that since this thought could live for either a moment or for days depending on the circumstances the person gets subjected to after the birth of this thought.

  However what one should realise (If one do want to realise the truth!) is the temporary nature of the state of mind and the past experiences of own self(If available) or the others shared with the world in this aspect which in my view shows that these are passing moments of despair subjected to given set of circumstances which the life correct itself with the help of the greatest healer the TIME.

  In this comment I do share my own experiences and the working for the benefit of the world or society in one’s own perspective never ends till the world ends and the pleasure or sorrow one encounters with that never ends. Well isn’t the fact that all are relative a fact? So do the sorrow and the grief. One does not exist without the other.

  • kumudupinto says:

   Even though this is just a moment for some people, for some others it may be the whole life. Some people gets joy and pleasure as passing moments while the sorrow and loneliness becomes the background. And for most people TIME is the healer while for others it becomes the worst enemy. Working for the benefit of the world is just an action which can be used to consume time. Anyway all our rules, philosophies, ethics and almost everything around us are based on non-existing happiness and peace.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s