දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවන්ගෙ දස මහා යෝධයෝ

මම මොරටුවට තේරුණු කාලෙ ගෙදර සාමාන්‍ය පෙළ පන්ති කළා. ඒ කාලෙ ගණිතය, විද්‍යාව හා සිංහල කියන විෂයයන් තුනම ඉගැන්වුවා/ එක සැරයක් මට මොකකටද ඕනෙ වුණා දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවන්ගෙ යෝධයො දහදෙනා ගැන උගන්වන්න. මට නම් ටික කරියට මතක තිබුණෙ නෑ. දැන් මක් කොරන්නැයි.

කොහොම කොහොම හරි නම් දහය හොයා ගත්තා. ඒත් කොළයක් බලන්නෙ නැතුව මේ නම් දහය මතක හිටිනෙ නෑ. කල්පනා කළා, කල්පනා කළා විදියක් හිතට එන්නෙ නෑ.

අන්තිමට නම් ටික පේලියට ලිව්ව. නම් ටික පෝඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කළහම මුල් අකුරු ටිකෙන් ෂෝක් වචනයක් හැදෙනව. නසුමගෝථෙවෙඵුභකල කියල. වචනෙ හොඳට මතක හිටියා. මේ මම අමාරු දෙවල් මතක තියා ගත්ත විදියක්.

Advertisements
This entry was posted in 05. කෙටි ක්‍රම, සිංහල. Bookmark the permalink.

2 Responses to දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවන්ගෙ දස මහා යෝධයෝ

  1. anewasika says:

    පුන්‍යවතී සහ කරුණාදාස යුවල ගත්තු බස් එකට දාපු නම මතක් වුණා.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s