පෙළපතක පෙරළිය

ඊළඟ අවුරුද්දෙ එතනම කළ නාට්‍යයේ නම තමයි “පෙළපතක පෙරලිය”. ඒ අවුරුද්දෙත් කලින් වගේම දහම් පාසලේ හා ටියුෂන් පන්තියේ සිසු සිසුවියන් යොදාගෙනයි මේ නාට්‍යය කළේ.

එක දා බිහි වන රජ කුමරකු හා දුප්පත් දරුවකු මාරු කළ කතා පුවතකුයි ඒ නාට්‍යයට ඇතුළු වුණේ. මා ඉතාමත්ම ප්‍රිය කරන පහත දැක්වෙන ගීතයත් ඒ නාට්‍යයේ හඬ පටයට ඇතුල් වුණා.

ලෝකය පෙරළෙයි කාලෙ ගෙවී යයි මරුව ළඟා වෙනවා
හිතු දේ නොමවෙයි නොසිතු දෙයක් වෙයි ලෝ දම් කැරකෙනවා
ලෝකය පෙරළෙයි කාලෙ ගෙවී යයි මරුව ළඟා වෙනවා
හිතු දේ නොමවෙයි නොසිතු දෙයක් වෙයි ලෝ දම් කැරකෙනවා

දොයි දොයි දොයි බයි බයි බයි
දොයි දොයි දොයි බයි බයි බයි

මුලින් හුඟාක් දිගට නාට්‍යය ගලා ගියත් පළමු දවසේ ආ ප්‍රතිචාර නිසා ඊළඟ දවසේ සමහර කොටස් අඩු කරන්නට අප තීරණය කළා. මේ නාට්‍යයේ හඬ පටයටත් අත් වුණේ කලින් එකට අත් වූ ඉරණම මයි.

මේ නාට්‍ය දෙකම කළ වේදිකාව විවෘත එකක්. ඒ කියන්නෙ තිරයක් නෑ. ඒ ඒ වෙලාවට නළු නිළියන් දෙපසින් වේදිකාවට පැමිණෙනවා. රංගනය අවසන් වූ පසු යනවා. ඒ පැමිණීම හා යාමත් නාට්‍යයේ ම කොටස්.

Advertisements
This entry was posted in 14. මට මතකයි, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s