ආයෙත් ඉල්ලීමක්

මම අපේ ගමේ පන්සලේ විස්තරය විකිපීඩියාවල පළ කළායින් පස්සෙයි මට මෙහෙම හිතුනෙ.

අපි එක එක්කෙනාගෙ ගම්වල පන්සල් අඩු ගණනෙ එකක් දෙකක්වත් තියෙන්න එපායැ. ඒ පන්සල්වල අධිපතීත්වය දැරූ ස්විෂ්ඨ හිමිවරුන් ගැන වගේම ඒ විහාරස්ථාන ගැනත් හැමෝම දැනගත යුතු කරුණු කාරණා ඕනෙ තරම් තියෙන්න පුළුවන් නෙ.

ඒ වගේම අපේ ගම්වල ඇති පාසැල්, විවිධ වැදගත්කමක් ඇති ස්ථාන, ගොඩනැඟිලි වගෙ දේවල් ඕනෙ තරම් ඇති. ඒ එක්කම ඒ ගම්වලට ඒ ඒ නම් ලැබුණු හැටි අපට හොයා ගන්නත් පුළුවන් වෙයි.

මේ වගෙ තැන්වල විස්තරත් පුළුවන් නම් ඡායාරූපත් අපි එකතු වෙලා විකිපීඩියා වල පළ කරමු ද ?

Advertisements
This entry was posted in 21. පටන් ගනිමු ද ? කරල බලමු ද ?, සිංහල. Bookmark the permalink.

2 Responses to ආයෙත් ඉල්ලීමක්

  1. Wathsala Vithanage says:

    Sometime ago Ven. Denmarke Mettavihari said he is involved with a similar project and he was going around the country to collect data those days. But I have no idea whether he was able to continue that effort. This is a good idea, I should start writing about Hittatiya Rajamaha Viharaya.

  2. Hasitha says:

    ඉතාමත් හොඳ යෝජනාවක්. සිංහල විකිය හැකිතරම් පුලුල් කිරීම කාලීන අවශ්‍යතාවයක්………….

    සිංහල විකියට කරුණු ඇතුළත් කිරීම ගැන මට එච්චර අවබෝධයක් නැහැ. ඒක ගැන කරුණු ටිකක් කියාදෙන්න පුලුවන්ද ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s