ගුරු කම ය විශිෂ්ඨ – ගුරු කම ය සුන්දර

කාලෙකට පස්සෙ අරුණ සර්ගෙ බ්ලොග් එක පැත්තෙ ගියා. ඒකෙ එක ලිපියක් කියවන කොට ඇත්තටම මගේ ඇඟේ හිරිගඩු පිපුනා. මේ කතාව ගැන මීට කලින් අහන්න ලැබුණත් කියවන්න ලැබුණෙ නෑ. අරුණ සර්ගෙ පරිවර්තනය කියෙවායින් පස්සෙ හිතුනෙ පරිවර්තනය මුලින් කියවන්න හම්බ වුන එක හොඳයි කියලා. ඒ මොකද කොහොම වෙතත් මගෙ නම් හිත ඇතුළට සිංහලෙන් යන ඒවා ඇතුළෙ කරන විප්ලවය ඉංග්‍රීසියෙන් ඒ තරමටම තාම කරන්නෙ නෑ.

මම අදටත් විශ්වාස කරනවා ලේඛකයින්ටයි ගුරුවරුන්ටයි අනෙක් අයගෙ හදවතට දැනෙන හුඟාක් දේවල් කරන්න පුළුවන් බව. අරුණ සර්ගෙ ලිපිය කියෙව්වායින් පස්සෙ ඉංජිනේරුවරයෙක් වෙනවා වෙනුවට ගුරුවරයෙක් වෙලා ඉන්න එක ගැන අසීමිත සතුටක් දැනුනා.

Advertisements
This entry was posted in 04. හැඟීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

One Response to ගුරු කම ය විශිෂ්ඨ – ගුරු කම ය සුන්දර

  1. Mohamed Azmil says:

    It’s one of the best speech I have ever heard, there is another speech like this I heard from Imran Khan on Cima Global Conference. That’s inspiring as well. Has anyone else heard that speech here?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s