පුදුම සමානකමක්

නිරිතදිග රාජධානි කියන්නෙ දඹදෙනියේ ඉඳන් කෝට්ටේ දක්වා ඇති රාජධානි ටිකයි. පොළොන්නරුවෙන් අගනුවර දඹදෙනියට මාරු වීමත් සමඟම ඇරඹී ඉන්පසු යාපහුව, කුරුණෑගල ගම්පොළ හා අවසානයේ කෝට්ටේ දක්වා මෙසේ වෙනස් වුණා.

පුදුමෙ තියෙන්නෙ මේ හැම වෙනස්කමක් ම කරලා තියෙන්නෙ බුවනෙකබාහු කෙනෙක් වීම. දබදෙනියෙන් යාපහුවට අගනුවර මාරු කළේ පළමුවන බුවනෙකබාහු රජ්ජුරුවෝ. ඊට පස්සෙ යාපහුවෙන් කුරුණෑගලට අෆනුවර මාරු කළේ දෙවන බුවනෙකබාහු රජු. ඊට පස්සෙ කුරුණෑගලින් ගම්පොළට රාජධානුය මාරු කළේ තුන්වන බුවනෙකබාහු රජු. අන්තිමට ගම්පොළින් කෝට්ටේට රාජධානිය මාරු කළේ පාස්වන බුවනෙකබාහු රජු.

දඹදෙනි යුගයේ ඉඳන් කෝට්ටේ යුගය දක්වා කාලය මම සිංහල විකිපීඩියාවට ඇතුළු කරලා තියෙනවා. දඹදෙනිය තම අගනුවර කර ගත් තුන්වන විජයබාහු රජුගේ ඉඳන් විස්තර කියවන්න පුළුවනි මේ Link එක දිගේ ගිහිල්ලා.

Advertisements
This entry was posted in 22. සිංහල සයිබර් අවකාශය, සිංහල. Bookmark the permalink.

2 Responses to පුදුම සමානකමක්

  1. ඔබගේ සත් කාරයට මාගේ තුති….

  2. අප්පටසිරි, ඉතිහාසය ගැන ඉගෙන ගත්තට මේක නෝට් උනේ නෑ නෙ. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s