අනුරාධපුර චාරිකාව

මම පෙරේදා අපේ සාමාන්‍යාධිකාරීතුමත් එක්ක අනුරාධපුර ට ගියා. එහි ඇති අපේ ආයතනයේ එකම ශාඛාව ට ගිය අතරෙ අනුරාධපුර ළමා ගම්මානයට ත් ගියා. ඒ ළමා ගම්මානය ගැන තොරතුරු වෙනම ලිපියකින් පවසන්නම්. ඒ ගමනෙදි පූජනීය නගරයෙ ස්ථාන කිහිපයක් ම ඡායාරූප ගත කිරීමට මට අවස්ථාව ලැබුණා.

මෙහි දී ලබා ගත් ඡායාරූප මම සිංහල විකිපීඩියාවට ඇතුළු කළා. ඒ එක් එක් මාතෘකා සඳහා ලිපි පළ වී තිබූ බැවින් අළුත් ලිපි ඇතුළු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පැන නැඟුනේ නැහැ. මා කළේ ඒ ලිපිවලට ඒවායේ තිබූ ඡායාරූපවලට අමතර මගේ ඡායාරූප ද එක් කිරීමයි. පහත දැක්වෙන්නේ මා ඡායාරූප එක් කල ලිපි වල මාතෘකා කිහිපයයි.

සමාධි බුදු පිළිමය
මිරිසවැටිය
ජේතවනාරාමය
කුට්ටම් පොකුණ

Advertisements
This entry was posted in 22. සිංහල සයිබර් අවකාශය, සිංහල. Bookmark the permalink.

2 Responses to අනුරාධපුර චාරිකාව

  1. SOS ලමා ගම්මානය ගැනද කිවේ ? මම අ/පුර නේ දන්නවා සමාධි බුදු පිළිමය
    මිරිසවැටිය ජේතවනාරාමය කුට්ටම් පොකුණ මමනම් තම අ/පුර ඉදලත් ගිහිල්ලා තියෙන්න ශ්‍රිමා බෝධියටයි මිහින්තලවට විතරයි.

    • lankeshwara says:

      නිතර දකින කුකුළගෙ කරමලය සුදුයි කියනවනෙ. අපිට නම් අනුරාධපුරය තරම් විශේෂ තවත් නගරයක් නැහැ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s